top of page
Search
  • Writer's pictureBirth Roots

Vertraagd afnavelen in het belang van het pasgeboren kind

Vertraagd afnavelen, of delayed cord clamping (DCC), is een medische praktijk waarbij de navelstreng van een pasgeboren baby niet meteen na de geboorte wordt doorgeknipt, maar enkele minuten wordt afgewacht voordat dit gebeurt. De pasgeboren baby kan in de armen van de moeder bekomen terwijl hij aansterkt dankzij het bloed van de placenta dat nog wordt doorgegeven door de navelstreng.

Dit onderwerp is de laatste jaren intensief bestudeerd vanwege de potentiële voordelen voor zowel moeder als kind.


Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van vertraagd afnavelen.


Belangrijke bevindingen


1. Verbeterde ijzervoorraad en hemoglobineniveaus:


Vertraagd afnavelen is geassocieerd met een significante toename van de hemoglobineconcentraties en ferritinevoorraden bij pasgeborenen. Onderzoek heeft aangetoond dat baby's die DCC ondergaan, minder kans hebben op ijzertekort en bloedarmoede in hun eerste levensjaar. Deze voordelen zijn vooral belangrijk in regio's waar bloedarmoede door ijzertekort veel voorkomt.


2. Verhoogde bloedvolumes

Door de navelstreng enkele minuten intact te laten, ontvangt de baby extra bloed uit de placenta, wat kan bijdragen aan een betere circulatie en stabilisatie van de bloedsomloop na de geboorte. Dit kan bijzonder voordelig zijn voor premature baby's, die baat hebben bij het extra bloedvolume om hun nog onderontwikkelde systemen te ondersteunen.


3. Verbeterde ontwikkeling van premature baby's

Premature baby's profiteren aanzienlijk van DCC door verbeterde cardiovasculaire stabiliteit, verminderde behoefte aan bloedtransfusies en een lagere incidentie van intraventriculaire bloedingen en necrotiserende enterocolitis. Deze aandoeningen zijn vaak levensbedreigend en kunnen ernstige langetermijngevolgen hebben.


4. Positieve Effecten op Langetermijnontwikkeling

Naast de onmiddellijke voordelen voor bloedvolume en ijzerreserves, zijn er aanwijzingen dat vertraagd afnavelen positieve effecten kan hebben op de neurologische ontwikkeling van kinderen. Een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics rapporteerde verbeterde fijnmotorische en sociale vaardigheden bij vierjarige kinderen die bij de geboorte DCC hadden ondergaan .


Praktische overwegingen en richtlijnen


Veel gezondheidsorganisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), bevelen nu aan om het afnavelen minstens één tot drie minuten uit te stellen, mits er geen medische noodsituatie is die onmiddellijke interventie vereist. Het is echter belangrijk dat medische professionals tijdens de bevalling de individuele situatie beoordelen om te bepalen wat het beste is voor moeder en kind .


Conclusie


Wetenschappelijke onderzoek wijst op de voordelen van vertraagd afnavelen voor zowel voldragen als premature baby's. Deze handeling helpt niet alleen bij het verhogen van de bloed- en ijzervoorraden, maar kan ook bijdragen aan de algehele gezondheid en ontwikkeling van de pasgeborene.


Bronnen:


1. Andersson, O., Hellström-Westas, L., & Domellöf, M. (2011). Effect of Delayed Versus Early Umbilical Cord Clamping on Neonatal Outcomes and Iron Status at 4 Months: A Randomized Controlled Trial. *BMJ*.

2. Rabe, H., Diaz-Rossello, J. L., Duley, L., & Dowswell, T. (2012). Effect of Timing of Umbilical Cord Clamping and Other Strategies to Influence Placental Transfusion at Preterm Birth on Maternal and Infant Outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

3. Mercer, J. S., Vohr, B. R., McGrath, M. M., Padbury, J. F., & Wallach, M. (2006). Delayed Cord Clamping in Very Preterm Infants Reduces the Incidence of Intraventricular Hemorrhage and Late-Onset Sepsis: A Randomized, Controlled Trial. *Pediatrics*.

4. McAdams, R. M., & Backes, C. H. (2015). Decreased Risk of Necrotizing Enterocolitis After Delayed Cord Clamping: Potential Role of Intestinal Oxygenation and Blood Flow. *Pediatric Research*.

5. Andersson, O., Lindquist, B., Lindgren, M., Stjernqvist, K., & Domellöf, M. (2015). Effect of Delayed Cord Clamping on Neurodevelopment at 4 Years of Age: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Pediatrics*.

6. World Health Organization. (2014). Delayed Umbilical Cord Clamping for Improved Maternal and Infant Health and Nutrition Outcomes: Guidelines.

7. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Committee Opinion No. 684: Delayed Umbilical Cord Clamping After Birth. *Obstetrics & Gynecology*.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page