top of page
Search
  • Writer's pictureBirth Roots

Wetenschappelijk onderzoek over doula’s

De rol van een doula bij bevallingen is de afgelopen decennia onderwerp geweest van veel wetenschappelijk onderzoek. doulas zijn niet-medische professionals die emotionele, fysieke en informatieve ondersteuning bieden aan vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling en de postpartumperiode.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van het inschakelen van een doula tijdens de bevalling.


Belangrijkste bevindingen


1. Verbeterde bevallingservaring

Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van een doula tijdens de bevalling kan bijdragen aan een positievere bevallingservaring. Vrouwen die begeleid worden door een doula, rapporteren vaak een hoger tevredenheidsniveau over hun bevalling en voelen zich meer gesteund en gehoord.

2. Vermindering van medische interventies

Studies hebben aangetoond dat continue ondersteuning door een doula leidt tot een vermindering van het aantal medische interventies, zoals het gebruik van epidurale anesthesie, keizersneden en instrumentele bevallingen (bijv. met behulp van forceps of vacuüm). Een meta-analyse uit 2017 in het Cochrane Database of Systematic Reviews vond dat vrouwen met continue ondersteuning, waaronder doula's, 39% minder kans hadden op een keizersnede


3. Kortere bevalling

De aanwezigheid van een doula is ook geassocieerd met kortere bevallingstijden. Vrouwen die continue ondersteuning ontvangen, ervaren gemiddeld kortere bevallingen dan vrouwen zonder deze ondersteuning. Dit kan te maken hebben met de continue emotionele en fysieke ondersteuning die helpt bij het bevorderen van een efficiënte arbeid.


4. Betere neonatale uitkomsten

Naast voordelen voor de moeder, zijn er ook positieve uitkomsten voor pasgeborenen wanneer een doula aanwezig is tijdens de bevalling. Baby's hebben een hoger geboortegewicht, een betere Apgar-score en minder kans op opnames op de neonatale intensive care unit (NICU)


5. Emotionele en psychische voordelen

Doula’s bieden aanzienlijke emotionele ondersteuning die kan helpen om angst en stress bij de bevallende moeder te verminderen. Deze vermindering van stress kan bijdragen aan een soepelere bevalling en een snellere postpartumperiode. Ondersteuning door een doula is ook in verband gebracht met lagere percentages postpartumdepressie.


Mechanismen achter de voordelen


De voordelen van het inschakelen van een doula kunnen worden toegeschreven aan verschillende factoren:


- Emotionele ondersteuning

Doula’s bieden continue emotionele steun, wat cruciaal is voor het verminderen van angst en het bevorderen van een gevoel van veiligheid en vertrouwen tijdens de bevalling.


Eenzelfde bevalling kan voor de ene vrouw als traumatisch worden ervaren, en de andere helemaal niet. De verwerking van een moeizame bevalling wordt sterk beïnvloed door een continu gevoel van veiligheid te hebben ervaren, of niet.


- Fysieke ondersteuning

Doula’s helpen met fysieke comforttechnieken zoals massage, ademhalingsoefeningen en houdingsveranderingen die pijn kunnen verlichten en de bevalling kunnen verkorten. Deze technieken en houdingen worden best op voorhand ingeoefend zodat het lichaam hieraan kan wennen, en de partner hierbij betrokken kan worden.


- Informatieve Ondersteuning

Doula’s voorzien wetenschappelijke informatie over de bevallingsprocessen en mogelijke interventies, waardoor de moeder beter geïnformeerde beslissingen kan nemen. Eventueel kan er een geboorteplan worden gemaakt, dat op voorhand moet worden besproken met de gynaecoloog.


Conclusie

Het wetenschappelijk bewijs ondersteunt sterk de voordelen van het inschakelen van een doula tijdens de bevalling. Doula’s helpen niet alleen om de bevallingservaring te verbeteren en het aantal medische interventies te verminderen, maar dragen ook bij aan betere neonatale uitkomsten en emotioneel welzijn van de moeder. Zorgverleners en aanstaande ouders zouden daarom moeten overwegen, indien er bepaalde zorgen zijn rond zwangerschap en geboorte, om een doula op te nemen in het bevallingsteam om de bevallingsuitkomsten te optimaliseren.


---


bronnen:


1. Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

2. Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., & Weston, J. (2013). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

3. Gruber, K. J., Cupito, S. H., & Dobson, C. F. (2013). Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes. *Journal of Perinatal Education*.

4. Klaus, M. H., Kennell, J. H., & Klaus, P. H. (2012). The Doula Book: How a Trained Labor Companion Can Help You Have a Shorter, Easier, and Healthier Birth. Da Capo Press.

5. McGrath, S. K., & Kennell, J. H. (2008). A Randomized Controlled Trial of Continuous Labor Support for Middle-Class Couples: Effect on Cesarean Delivery Rates. *Birth*.

6. Gilliland, A. L. (2002). Beyond Holding Hands: The Modern Role of the Professional Doula. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*.

7. Sauls, D. J. (2002). Effects of Labor Support on Mothers, Babies, and Birth Outcomes. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page